Rubriky
Novinky

Orlová bude mít nový skatepark! Úsíli se vyplatilo.

Orlová, město s bohatou historií a komunitním duchem, se v posledních letech stala svědkem vzniku něčeho nového a vzrušujícího – nového skateparku.

Začátky Snahy

Cesta k novému skateparku nebyla snadná. Již několik let hnutí „Volím Orlovou“ hledalo způsoby, jak získat potřebné finance. Klíčovou roli v tomto úsilí sehrála Miroslava Šromková, která se chopila iniciativy a spojila síly s Jirkou Kamýčkem, hlavním představitelem klubu Skateboarding Orlová.

Významný Krok: Projektová Studie z Roku 2020

Průlom přišel v roce 2020, kdy Miroslava Šromková a Jirka Kamýček připravili podrobnou projektovou studii. Tento dokument byl klíčový pro další kroky a ukázal vážnost a promyšlenost celého záměru.

Získání Grantu od Nadace OKD

Dalším krokem bylo získání finančních prostředků. Díky pečlivé přípravě a jasné vizi byl projekt schopen zaujmout a získat podporu od Nadace OKD, která poskytla nezbytné finanční prostředky pro realizaci.

Místo pro Nový Skatepark

Pro nový skatepark bylo vybráno ideální místo za bývalým hotelovým domem Doubravan. Tato lokalita poskytuje nejen dostatek prostoru, ale také je snadno dostupná a bezpečná pro všechny nadšence skateboardingu.

Závěr a Díky

Nový skatepark v Orlové není jen místem pro sport a zábavu. Je to symbol spolupráce, odhodlání a komunitního ducha. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto projektu, a těšíme se na budoucí aktivity a úspěchy, které „Volím Orlovou“ a jeho podporovatelé přinesou naší komunitě.

Rubriky
Město, kde to žije

Vážíme si aktivity osadních výborů a Rady seniorů

Lidé mohou ve svém okolí ledacos zlepšit, vždyť ve čtyřech částech našeho města pracují osadní výbory, které zastupitelstvo města jmenovalo na základě požadavku občanů dané lokality. Dlouhodobě pracuje osadní výbor v lokalitě Výhoda, v lokalitě Zimný důl a v průběhu posledních let vznikl osadní výbor v Orlové – Porubě a v Orlové – Městě. Jejich předsedy jsou pánové – Svatopluk Guziur, Dušan Otaševič, Roman Dofka a Tomáš Maceček.

Ptáte se, proč vznikly osadní výbory? Protože lidé chtějí pružné řešení problémů v dané lokalitě, chtějí, aby se jejich lokalita rozvíjela, aby se tam lidem dobře žilo a aby potřeby a požadavky občanů co nejdříve našly svého adresáta, tedy vedení města a jeho úředníky, kteří jsou schopni problém řešit.

Kromě OV v Orlové-Městě jsem se několikrát, často i opakovaně, zúčastnila jednání ostatních osadních výborů. Nejčastějšími požadavky na řešení byly záležitosti týkající se občanského soužití v lokalitách Orlová – Poruba i Orlová-Město, ale také řešení spojené s průjezdy aut, žádost na omezení průjezdu kamionů, opravy cest a chodníků. Ale i mnoho dalších požadavků, které ve výčtu najdete na stránkách našeho města www.mesto-orlova, záložka Výbory ZM. Některé se podařilo vyřešit, některé jsou v řešení. Těch, co se nevyřešily je minimum a vyžadují delší čas. Každopádně, osadní výbory zastupují nemalý počet občanů a pomáhají lidem v komunikaci s městem.

Obdobně pracuje především pro seniory Rada seniorů, která vznikla před čtyřmi léty. Schází se v Senior Pointu v knihovně v Orlové. Její členové pomáhají řešit problémy lidí v seniorském věku. Hledají smysluplné využití jejich volného času a to ve spolupráci s kluby důchodců, se zájmovými spolky a městem prostřednictvím koordinátorky sociálních služeb.

Jedním slovem, aktivní spolupráce občanů s městem EXISTUJE a my za ni DĚKUJEME.

N. K.

Rubriky
Novinky

Volby

Rubriky
Město, kde to žije

Tramvají z Ostravy přes Orlovou až do Karviné

Tak snad se dočkáme a zase budeme jezdit z Orlové po kolejích!

ORLOVÁ SE PŘIPOJILA K MEMORANDU K ZÁMĚRU VÝSTAVBY TRAMVAJOVÉ TRATI (mesto-orlova.cz)

Tramvají z Ostravy až do Karviné – Pohornická krajina Karvinska (poho2030.cz)

Pokud vás zajímá historie tohoto projektu – podívejte se na materiál z roku 2006 Prémie_Bud 4 Laně a spol. (czech-raildays.cz)

Rubriky
Nepřehlédněte

Stále tady chceme žít, nejen bydlet

Milí Orlované, už tento pátek a sobotu budete rozhodovat o složení orlovského zastupitelstva města.

Jako lídr kandidátky číslo 5, ale hlavně občan Orlové a také místostarostka města se na Vás obracím s prosbou o podporu politického hnutí Volím Orlovou. Naši lidé  pracovali v komisích rady i ve výborech zastupitelstva města, VO mělo 3 zastupitelky. Všichni pracovali s maximálním úsilím pro Orlovou a její občany. Pomáhali městu a jeho občanům a myslím si, že díky velmi dobré komunikaci s okolím pomáhali prosazovat Vaše požadavky. Tým našich lidí prokázal, že dokáže vést radnici i ve složitých situacích, které byly spojeny s covidovou pandemií, s válkou na Ukrajině, se stále zdražujícími se nejen energiemi…

Lidé z VO-ček nepoužívají slova „to nejde“ a vždy hledají cesty „aby to šlo“. Lidé z VO-ček naslouchají lidem a jsou nápomocni při řešení problému. Lidé z VO-ček mají Orlovou a Orlovany rádi. Chtějí, aby se nám  v Orlové dobře žilo, aby i naše děti zůstaly v rodném městě. Chceme, aby zde bylo k dispozici vše, co ke spokojenému životu potřebujeme.

Volte „Volím Orlovou“, volte kandidátku číslo 5!!! Stačí udělat křížek.

Znáte nás, jsme jedni z Vás!!!

Vsaďte na lidi, kteří nezklamou!!!!

Teď je tady třeba dát ten obrázek kandidátky a to křížkování.

Návod: nejvíce hlasů „VO“ přinese tento první způsob:

Tím je dán hlas kandidátům našeho hnutí v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno, tj. 31.

Dá se ještě hlasovat druhým způsobem: křížek výběrem u jmen na všech kandidátkách – počet 31 osob.

Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. 31

Nebo třetím způsobem, a to propojením strany – křížek u hnutí „Volím Orlovou“  a třeba 5 kandidátů označených křížkem z jiných stran či hnutí.

V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Veškeré informace také najdete na portálu MV ČR Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022 – Volby (mvcr.cz)
 

Děkuji Vám za hlasy pro kandidáty „Volím Orlovou“, za důvěru kandidátům z čísla 5.

Naďa Kubalová

Rubriky
Bezpečnost

Chcete také znát svého policistu – okrskáře?

Zjistili jsme, jak to funguje v jiných městech!

V okrsku vykonává pěší hlídku stále stejný policista, který se stará o jeho bezpečnost – občan osobně zná svého policistu. Okrskáři mají na starosti každý pouze určitou svěřenou lokalitu, kterou znají. Ví, kde jsou problémy a mají místní znalost. Zaměřují se na individuální problematiky v jednotlivých ulicích. Při pochůzkách spolupracují s občany těchto lokalit a informují o aktuálním stavu veřejného pořádku starostu, orgány města, Policii ČR a ostatní orgány veřejné moci.

Co je smyslem zavedení pozice okrskáře? Strážník – okrskář je pro občana jistotou, pomáhá mu řešit záležitosti spojené s oblastí bezpečnosti a pořádku. Jeho úkolem je přijímat podněty a spolupracovat s veřejností na řešení dlouhodobějších problémů. Budete-li znát člověka, který má na starost vaši určitou lokalitu, bude mít místní i osobní znalost, posílí to i celkovou důvěru v městskou policii. Bude možné se na něho obracet s problémy, jako například v případě volně pobíhajících psů, nepořádku v ulicích, černých skládek, problémů v dopravě nebo poškození veřejného vybavení. Upozornit ho rovněž můžete na skupinky lidí, které obtěžují ostatní, na rušení nočního klidu a mnoho dalšího.

Obvykle pracuje samostatně a lze jej oslovit při pravidelné kontrole okrsku (pěšky, na kole) nebo kontaktovat na mobilním telefonu.

Ve městech, jako je např. Ostrava, Karviná, Praha, Trutnov, Frýdek- Místek, Plzeň a další, občané již vědí, kdo je jejich strážníkem, na koho se s důvěrou obrátit, s kým řešit problémy. Dát podnět k zavedení okrskáře je našim hlavním programovým cílem v oblasti bezpečnosti.

Rubriky
Novinky

Petice

Jsme s Vámi a  nasloucháme, co Vás trápí.

Není nám lhostejné, kam se život v Orlové ubírá. Již se dostáváme za  pomyslnou hranici, kdy vnímáme, že nemůžeme žít plnohodnotný, spokojený a bezpečný život v našem městě. 

Proto jsme iniciovali vznik petice s názvem „,Proti nerespektování pravidel občanského soužití a zneužívání sociálních dávek“, kterou adresujeme přímo k rukám předsedy vlády ČR, panu Petru Fialovi. Text petice naleznete na tomto místě https://e-petice.cz/petitions/proti-nerespektovani-pravidel-obcanskeho-souziti-a-zneuzivani-socialnich-davek.html .

Prosíme, nebuďte lhostejní a podpořte naši snahu podpisem této petice!

DĚKUJEME

Rubriky
Novinky

Předvolební debata

Předvolební debata Volím Orlovou – Bc. Naděžda Kubalová – YouTube

Rubriky
Město, kde to žije

Příliv a odliv

Každý rokem ubývalo v Orlové několik set našich občanů. Zdá se, že v posledních dvou letech, jak je vidět v grafu, se tento úbytek poněkud zastavil. Nebo je tomu jinak? Zčásti je to úbytek přirozený, ale větší vliv na to má fluktuace občanů, přistěhování a vystěhování, které znázorňuje další graf. Určitě v tom hraje roli stěhování za prací, protože jak víme v Orlové je velká nezaměstnanost a lidé si už zvykají, že za prací se musí stěhovat, nebo to, že mladí lidé zůstávají ve větších městech po vysokých a středních školách. Odchod mladých je ulehčen i tím, že v dobách budování nové Lutyně sem přišli lidé ze všech koutů republiky a během jedné či dvou generací zde ještě nezapustili kořeny natolik, aby jim to zabránilo v odchodu za prací.

Jeden by řekl, že získání si nových obyvatel je běh na dlouhou trať. Zvláště takových, kteří budou pro město přínosem, ne zátěží. Mluvíme o lidech, kteří mají k Orlové a jejímu okolí vztah, mají tady nějakou vazbu, ať už na rodiče, na přátele nebo na dům či na lokalitu. Měli bychom se inspirovat příkladem Karviné, kdy ten kdo postaví ve městě nový dům získá po kolaudaci bonus ve výši 150 tisíc korun.

Často se setkáváme s názorem, že v Orlové nebude za čas nikdo jiný než senioři a lidé, kteří berou město jako noclehárnu. Že mladí, hned jak dokončí školu, utíkají pryč, protože se potřebují uživit a mít nějaké pracovní a kariérní příležitosti, aby zabezpečili rodinu a nastavili si slušný životní standard. Tomu se nelze divit. Aby se mladí vraceli a zůstávali ve městě, potřebují vzdělání, zkušenost, ale také dobrou dopravní dostupnost do zaměstnání, mít kde bydlet a naplnit volný čas. A k tomu musíme ve městě připravit podmínky. Bez cílené pomoci státu a kraje postiženým regionům a naší práce to opravdu nepůjde.

Zdroj: Monitorovací indikátory strategického plánu rozvoje města Orlová 2017 – 2033

M. Š.

Rubriky
Opravy a investice

Jak dál s energiemi?

Dnešní nejistá doba plná zdražování základních potřeb občanů a především hrozba velkého skoku cen energií pro většinu občanů v našem městě nedává nikomu tak potřebné jistoty do budoucna. Také veřejné instituce, včetně základních škol, školek a nemocnic mají obavy z budoucích cen energií. Ze všech stran slyšíme o nutnosti šetření energiemi a využívání čisté energie. Cesta sice finančně náročná, ale do budoucna nezbytná. Budoucnost patří energetickým komunitám, tedy obcím či společenstvím, které si sami vyrábějí teplo nebo elektrickou energii, vesměs z obnovitelných zdrojů. Vždy je to o domluvě. Obce nebo obyvatelé se dohodnou, že vybudují vlastní zdroje energie, např. fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnu, a vyrobenou energii (v tomto případě elektrickou) budou spotřebovávat za mnohem výhodnějších podmínek. Přebytky jdou pak do veřejné sítě, přičemž zisky může komunita dále využívat, třeba na svůj rozvoj.

A jak by to mohlo být výhodné pro naše město? Nevyužité střechy budov v majetku města a příspěvkovým organizacím mohou být pokryty fotovoltaickými panely. Vyrobená energie tak může pomoci našemu rozpočtu.

Zhruba 150 miliard korun, takový má být objem evropských prostředků na podporu modernizace energetiky, takzvaný Modernizačního fondu. Za tyto peníze by obce, města, kraje, developeři, malé a střední podniky, družstva, SVJ, a další aktivní občané mohli v rámci programu na podporu komunitní energetiky postavit solární panely, komunitní teplárny, bioplynové a dobíjecí stanice, a ušetřit tak spoustu peněz na účtech za elektřinu. Z celého balíku ale všem těmto aktérům půjde podle návrhu Ministerstva životního prostředí jen 2,3 miliard korun, tedy asi 1,5%.

P. N. + M. Š.

Rubriky
Sociální a zdravotní služby

Schází nám či neschází K-centrum?

Od 1. ledna 2020 je zrušena registrovaná sociální služba K-centrum. Část jeho činností, týkající se  výměnného programu, byla převedena pod Terénní programy, které poskytují Sociální služby města Orlová, p. o..  Služby jsou zaměřeny na bezplatné a anonymní poskytování základního sociálního poradenství v přirozeném prostředí, tedy v terénu uživatele služby včetně výměnného programu.

V rámci Terénní služby dochází k výměně použitého injekčního materiálu přímo v terénu, na ulici. Terénním pracovníkům se podařilo navázat nové kontakty se závislými osobami, které doposud nevyužívaly žádné sociální služby. Pracovníci našli místa, kde se závislé osoby zdržují a díky tomu mohli navázat na nový koncept práce s uživateli, který spočívá nejen ve výměně použitého injekčního materiálu za materiál čistý, ale také v prevenci zdravotních rizik, snižování dopadů užívání drog, společenské odpovědnosti a v podpoře řešení závislosti. Uživatelé výměnného programu mají jasně nastavena pravidla pro využívání výměnného programu. Musí odevzdávat použité injekce a dostávají za ně nové, sterilní, a to pouze v počtu „kus za kus“. Uživatelé jsou motivováni k zodpovědnému odevzdávání použitých jehel. Stává se, že také ve svém okolí vyhledávají a sbírají volně pohozené jehly. Navíc díky poradenství, které je poskytováno současně s výměnou injekčního materiálu, se podařilo motivovat nejednoho uživatele k vyřízení dokladů, sociálních dávek, vyhledání bydlení a práce. Někteří přijali na doporučení odborného pracovníka  léčbu své závislosti. Jsou odkazováni na služby navazující na službu terénních programů, a to Červený kříž a Modrý kříž.

V letech 2020 a 2021 terénní služba spolupracovala s 99 uživateli, kteří byli závislí na Pervitinu. Za období dvou let bylo vyměněno 44 620 čistých jehel za použité a k tomu bylo nalezeno dalších 807 použitých jehel v terénu. Tyto byly sesbírány pracovníky Terénního programu a Městskou Policií. Veškerý použitý materiál byl předán k odborné likvidaci.

Změna konceptu poskytované služby vedla ke změně v užívání služby klienty. Díky terénní práci je sociální služba poskytována cíleně a je dostupná i těm osobám, které se dříve ocitaly mimo dosah jakékoliv pomoci. Uživatelé ambulantní služby K-centra nejvíce využívali výměnu aplikačního materiálu, ale neměli zájem o řešení dalších svých problémů, a to se evidentně změnilo.

Podívejme se společně na výměnný program v období 2011 – 2021. Jste překvapeni?

N. K.

Rubriky
Město, kde to žije

Zažít město jinak

Možná, že i Vy máte sousedy, kteří jsou kreativně činní a rádi by nějak zužitkovali a navzájem si ukázali, co kdo vlastně umí. A třeba by přišli i sousedé, které neznáte. Na takové akci by samozřejmě neměly chybět ani laskominy a pochoutky od místních nadšenců, točené pivko, výborná káva a osvěžující drinky.  Co takhle zkusit to jako „sousedské slavnosti“? Třeba tak, jako to dělají v jiných městech. A navíc využít k tomu ještě možnou finanční podporu z participativního rozpočtu města Orlová!

Slavnosti Zažít město jinak už od roku 2006 sbližují sousedy a oživují veřejný prostor našich měst. V Česku zcela výjimečná akce ukazuje, co se stane s ulicí, když patří jen lidem a jejich fantazii. Právě oni stojí za programem i produkcí „své“ slavnosti. Zaparkovaná auta tak nahradí koncerty, divadla, dílny, hry pro děti nebo recepty místních obyvatel. V roce 2019 se slavnosti konaly na 85 místech v Praze a ve 31 dalších městech.

A jak tedy může vypadat město, když se veřejný prostor přizpůsobí lidem? Podrobnosti o tom, co přesně Zažít město jinak je, proč, kdy a kde se koná, naleznete na stránce Zažít město jinak (zazitmestojinak.cz).

Rubriky
Město, kde to žije

Netradiční sport v Orlové

V našem městě je bezesporu široká nabídka volnočasových aktivit, včetně sportovního vyžití. Orlová se však muže pyšnit jedním, ne zcela tradičním sportem – baseballem.  Pro tento sportovní oddíl byla a je prioritou práce s mládeží. Také ve své historii vychoval několik reprezentantů ČR tohoto kolektivního sportu. Bezmála 30 let (oddíl baseballu byl založen v roce 1993) je součástí koloritu města.  A docela určitě se tento náročný sport vryl do paměti mnoha našich bývalých členů, kteří se dnes vracejí jako rodiče se svými dětmi, aby rozšířili naši členskou základnu. Zlomové období nastalo začleněním baseballu do činnosti Městského sportovního klubu Orlová, p. o. Od roku 2017 píšeme novou historii baseballu pod značkou „MSK Snails Orlová“.  Na třicet dětí a šest kvalifikovaných trenérů ve třech týmech bojuje v oblastním přeboru „Východ“ České baseballové asociace o co nejlepší umístění. Nejen tréninky a utkání jsou součástí naší činnosti. Každoročně pořádáme týdenní baseballový kemp, prezentace baseballu ve školách a školkách a další akce jak pro děti tak i rodiče. V současné době bojujeme čtvrtfinálovými zápasy o postup do bojů o přední příčky ligové soutěže. Čeká nás také několik náborových akcí především na ZŠ Ke Studánce a ZŠ K. Dvořáčka. Informace o naší sportovní činnosti naleznete na facebooku „MSK Snails Orlová“.

P. N.

Rubriky
Město, kde to žije Novinky

Zajímá Vás náš pohled na město?

Zastavte se v úterý 13. září od 14.00 do 18:00 hodin na předvolební setkání s našimi kandidáty do komunálních voleb.

Seznamte se s lidmi, které znáte a o nichž víte, že něco dokázali a zasloužili se o rozvoj města.

Přijďte za námi na veřejné prostranství před Hypermarketem Albert v Orlové – Lutyni, Masarykova 1333 a také na prostranství u restaurace Orel na V. etapě.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Rubriky
Novinky

Je libo rockovou baladu?

Koho by někdy nezasáhla přímo do srdce. Koho by občas nepohladila po duši zdrchané každodenními starostmi. A koho by nepřiměla zpomalit a zasnít se. Vrátit se k fotografiím a souznít s textem. Poskládali jsme verše a tóny tak, aby naše balada o Orlové chytla i za srdíčko.

P. B. + L. V.

Rubriky
Sociální a zdravotní služby

Puntik bude na nové adrese

Puntík. Téměř každý ho zná, neboť to není obyčejná tečka. Je to chráněná dílna, ve které pracuje 27 orlovských handicapovaných občanů, převážně žen. Rády malují, šijí, vyšívají, opravují lidem oblečení, radují se i pláčou.  Dnes byl slunečný den. Lidé se v jejich zahradě začali potkávat, povídat si, usmívat se i mračit se. Ochutnali výborný guláš i domácí pečené výrobky sladké i slané.   Koncem léta bude mít organizace svou provozovnu na jiné adrese, ale ve středu  našeho města zůstane. Určitě se brzy všichni dovíme, kam se přestěhují. Dělá se za jejich pobytem v Orlové čárka, nikoli puntík či tečka.

N. K.

Rubriky
Opravy a investice

„Kam s ním“ aneb parkovací anabáze

Při pohledu na zaparkovaná auta na ulici Dětmarovická na V. etapě a nejen tam, se mi vybavuje fejeton Jana Nerudy „Kam s ním“. Auta stojící na každém, sebeméně možném místě, a to i v křižovatkách. Osobní vozidla se jen těsně míjejí na zúžených vozovkách a větší vozy si musejí dávat navzájem přednost. To je realita dnešních dní. Ač počet parkovacích míst se v našem městě od roku 2017 zvýšil z 3 960 na 4210 míst v roce 2021, situace se neustále zhoršuje a zaparkovaných vozidel přibývá geometrickou řadou. Co se ovšem bude dít, když vypukne v sídlišti požár?  Ani revitalizace nepřináší kýžený posun v parkování vozidel. Uvědomuji si, že jednoduché řešení neexistuje Jen cílená opatření mohou tento stav do budoucna řešit. Jedním z prvních opatření by mělo být odstranění všech provozu nezpůsobilých vozidel z celého sídliště a potažmo z celé Orlové. Nekompromisní kontrola a tlak na odstranění těchto aut směrem k majitelům ze strany kompetentních orgánů při využití všech zákonných prostředků je první cesta k uvolnění parkovacích míst. Velmi důležitou součástí řešení parkování na území obce, je hledat místa pro realizaci staveb parkovacích domů, parkovacích nástaveb,  a to i za pomoci soukromého investora nebo družstevní formou. Umožnit občanům Orlové alespoň nějaký komfort parkování je bezesporu běh na dlouhou trať a nejde změnit v dnešní těžké ekonomické situaci z roku na rok. A tak pojďme společně podpořit tvorbu akčního plánu, tj. plánu, jak v následujících čtyřech letech řešit problematiku nedostatku parkovacích míst.

P. N.

Rubriky
Sociální a zdravotní služby

Ohlédnutí za bezdoplatkovými zónami

Možnost vymezit „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“, pro které se vžila zkratka bezdoplatkové zóny, měla města od června 2017. Podle Ústavního soudu bezdoplatkové zóny zasahovaly do práva na zajištění základních životních podmínek v oblasti bydlení, a proto byly od 1.9.2021 zrušeny. Město se vyhlašováním těchto zón bránilo přílivu lidí, kteří žijí ze sociálních dávek a často bydlí v nájemním bydlení, kde výše nájemného neodpovídá kvalitě bytu a peníze z doplatku končí u majitelů bytů či ubytoven. Podívejme se, jak se data (za celé ORP) vyvíjela v čase….

Zdroj: Monitorovací indikátory Strategického plánu rozvoje města Orlová 2017-2033

M. Š.

Rubriky
Kvalitní komunikace s občany, vedením města a úřadem

Dotace? Víme, jak našim spolkům a klubům zjednodušit jejich podávání

Mnozí si už při přečtení nadpisu řeknou, že zase nám bude někdo slibovat peníze. Omyl, podstatou tohoto pojednání je složitost podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z dotačních titulů z rozpočtu města Orlové. Jako člen komise pro sport (od roku 2011) a právě končícím volebním období i jako její předseda, ale také jako bývalý manažer sportovního klubu (do roku 2011) dobře vím, kolik času je nutné vynaložit na podání žádosti.  Nejprve si příslušnou žádost vyhledat na  webu města, vytisknout a řádně vyplnit (základní údaje, členskou základnu včetně příspěvku, finance), přiložit všechny požadované přílohy a odnést na podatelnu MÚ.  Ale je to jen polovina cesty žádosti k dané komisi k posouzení. Tajemníci příslušných komisí musí všechny žádosti zkontrolovat, poté žádosti buďto kopírují nebo skenuji pro všechny členy komisí.  Myslím si, že existuje i jednoduší způsob jak žádat o dotace. Inspirací je město Plzeň, které vytvořilo webovou stránku pro elektronické podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Dotace města Plzně (plzen.eu). Žadatelé jednoduše přes počítač podají žádost a zaměstnanci úřadu již mají jednoduší možnost spravovat žádosti na jednom místě. Především ušetříme kancelářský materiál, ale i čas pracovníků úřadu.  Mají vše uložené na jednom místě a přehledné.

Ještě jedna věc mi v Orlové chybí, a to je přehledná webová stránka, kde si může každý občan zjistit kam za sportem. Také by si na této stránce mohli rezervovat sportoviště, či nakoupit vstupenky na akce.

P. N.

Rubriky
Nepřehlédněte

Představujeme naše členy

Rubriky
Bezpečnost

Chceme mít svého okrskáře, kterého budeme znát jménem

Nabízí se využít odpovědí z ankety občanů, která byla součástí projektu „Komunikační strategie města Orlové do roku 2030“. Na otázku, co občany v Orlové nejvíce trápí, respondenti nejčastěji uváděli parkování, absenci koupaliště, nepořádek, špatný stav chodníků, nemocnice, nevhodné chování Romů apod. Snižující se pocit subjektivního bezpečí občanů se objevuje na prvních místech i v jiných anketách. Překážkou v řešení je často špatná vymahatelnost práva, a to zejména u problémových a nepracujících osob, které často nevlastní žádný majetek, porušují zákony a sankce, které dostávají, nemají z čeho zaplatit. Co s tím může město dělat? Říká se tomu Community policing neboli komunitní přístup k policejní práci, nebo také policejní práci orientovanou na službu veřejnosti. Základem je spolupracovat lépe s občany. Vysvětlit jim v rámci veřejných diskuzí, co umožňuje současná legislativa a také třeba lépe osvětlit riziková místa a pomocí kamerových systémů nad nimi provádět dohled. Navrhujeme využít příklad dobré praxe z jiných měst a zavést pozici okrskáře. Tedy strážníka v určené části města, který má dobrou místní znalost a má službu přizpůsobenou tak, aby byl blíže lidem z dané lokality. Prostě znát svého strážníka jménem.

A jak to dělají jinde?

M. Š.

Okrskář – Váš strážník – Městská policie Liberec

Ředitel strážníků: Okrskáře si lidé více zapamatují | E15.cz

Městská policie Ostrava – Znáte svého okrskáře? (mpostrava.cz)

Rubriky
Opravy a investice

Ach, to parkování a doprava!

Tady je jediné řešení – důsledně hledat další plochy pro výstavbu parkovišť či nástaveb na stávajících parkovacích plochách, případně parkovacích domů. Nebo přichází v úvahu změna místí úpravy u některých komunikací – vytvoření jednosměrných ulic s možností parkovat na takto upravených komunikacích. S dopravou souvisí i absence vlakového nádraží – toto však nelze jednoduše ovlivnit z důvodu polohy města. Nicméně na úrovni kraje se stále pokračuje v přípravě realizace tramvajového spojení (tramvajové rychlodráhy) mezi Karvinou Ostravou a Orlovou. Toto by dopravní obslužnosti našeho města také výrazně pomohlo, a proto je třeba tento projekt podporovat.

R.K.

Z plánu rychlodráhy vypadl Havířov, tramvaje mají nově projíždět Orlovou – iDNES.cz

Rubriky
Novinky

Přijďte k volbám „volit Orlovou“. Máme číslo 5.

Vznikli jsme v roce 2010. Přišlo nám, že na menších městech, jako je Orlová, je účast ve volbách formou nezávislého lokálního uskupení přirozená.  Už jsme se nemohli dále dívat na to, jak spěje naše orlovská nemocnice k zániku. Iniciovali jsme proto petici za její zachování. Podařilo se prodloužit její existenci až do roku 2019. Přitáhli jsme tak pozornost k přehlíženým problémům, jako byla například špatná komunikace radnice nebo krajského úřadu s občany. Od roku 2018 jsme v koalici pouze v počtu tří zastupitelek – Naďa Kubalová (2. místostarostka), Pavla Bjalončíková a Mirka Šromková. Abychom v příštím volebním období mohli prosadit více Vašich požadavků a přání, potřebujeme Vaši podporu. Proto neváhejte a přijďte k volbám ve dnech 23. až 24. září 2022 a volte číslo 5. Děkujeme.

Vážení a milí spoluobčané,

jsem jednou z Vás. Jsem člověk, který žije v tomto městě celý svůj život. Pohybuji se mezi Vámi a naslouchám. Znám město, znám lidi. Mnozí mě znáte, s mnohými jsem se setkala.  Tak jako dosud, chci v následujících čtyřech letech hájit a prosazovat vaše zájmy. Zájmy všech občanů města, kteří mají právo na klidný a slušný  život v Orlové.

Všichni chceme chodit po opravených chodnících, zrekonstruovaných komunikacích. Chceme, aby naše děti chodily do  moderně vybavených škol a školek, aby senioři prožívali podzim života  aktivně a neznali slovo „nuda“, aby sportovci měli kvalitní sportoviště, umělci opravené kulturní stánky a mladí zde zakládali své rodiny. Chceme, aby bylo v našich ulicích bezpečno, aby každý občan znal svého strážníka – okrskáře starajícího se o bezpečnost v dané lokalitě. Chceme rozšířit kamerový dohled,  zvýšit počet asistentů prevence kriminality. Chceme hledat řešení problémů vyloučených lokalit a života v nich. Chceme, aby se vrátil život do staré Orlové a aby komunikace vedení města a zaměstnanců úřadu s občany nevázla a byla korektní. Vše výše uvedené budu prosazovat, neboť chci, aby se nám v Orlové dobře žilo.

Bc. Naděžda Kubalová
lídr kandidátky politického hnutí „Volím Orlovou“