Podpořili jsme

1. Bezpečnost

 • Modernizaci a rozšíření městského dohlížecího kamerového systému a varovného a bezpečnostního systému.
 • Dotační programy na podporu prevence kriminality.
 • Přednášky pro seniory o bezpečnosti.
 • Zvýšení bezpečnosti silničního provozu – osvětlení na přechodech.
 • Materiální zabezpečení činnosti strážníků MP.
 • Vznik osadního výboru Orlová-Poruba.

2. Investice

 • Výstavbu nových, opravu a rozšíření stávajících parkovacích ploch, podzemního parkoviště, chodníků a komunikací.
 • Dokončení náměstí.
 • Revitalizaci zámeckého parku a lesoparku.
 • Vznik cyklostezek včetně míst pro parkování kol ve městě.
 • Zateplení, revitalizaci, modernizaci vybavení MŠ a ZŠ, DDM.

3. Kvalitní sociální a zdravotní služby

 • Vyhlášení bezdoplatkových zón.

Na základě Opatření obecné povahy město od 1.9.2019 vyhlásilo bezdoplatkové zóny.  Podle ÚS bezdoplatkové zóny zasahovaly do práva na zajištění základních životních podmínek v oblasti bydlení, a proto byly od 1.9.2021 zrušeny.

 • Zachování orlovské nemocnice. Zastupitelstvo MSK rozhodlo v roce 2019 o zrušení nemocnice v Orlové. Pro hlasovalo 34 zastupitelů za ANO, ODS a KDU-ČSL, proti bylo 20 zastupitelů a čtyři se hlasování zdrželi.
 • Uzavření Memoranda se společností RESIDOMO, s. r. o. Město mohlo? spolurozhodovat, kdo nový se do bytů společnosti přistěhuje.
 • Zavedení senior dopravy TAXIK MAXIK ve spolupráci s Českým červeným křížem
 • Vznik orlovského Senior Pointu.
 • Zkvalitňování a rozšiřování všech sociálních služeb ve městě dle střednědobého plánu sociálních služeb.

4. Město, kde to žije

 • Seniory v rámci programu Obec přátelská seniorům a umístili se na 1. místě v ČR
 • Vypracování Analýzy potřeb mládeže a Strategického plánu pro práci s mládeží na léta 2022 – 2027.
 • Sportovní kluby pro mládež a dospělé.
 • Zpracování projektové dokumentace nového Skateparku.
 • Činnost zájmových a kulturních kroužků a souborů.
 • Soutěže a ankety, které propagovaly město (Alej roku, Lesopark atd.)
 • Podávání návrhů v rámci participativního rozpočtu.
 • Spolupráci s partnerskými městy v zahraničí.

5. Kvalitní komunikaci s občany, vedením města a úřadem

 • Bezplatnou distribuci Orlovských novin.
 • Novou komunikační strategii města včetně jednotné vizuální identity.

6. Finanční stabilitu města

 • Sestavování racionálních rozpočtů města.
 • Veřejně přístupný rozklikávací rozpočet města.
 • Vznik participativního rozpočtu.