Zpráva ze ZM ze dne 18. 06. 2014 – dotace fotbalu a hokeji za zpřísněných podmínek, velitelem MP nadále p. Szcurek

 

Nejzajímavějším bodem jednání byl bod týkající se dalšího financování prioritních sportů fotbalu (Slávia Orlová) a hokeje (HC Orlová) ze strany města. Nedávno proběhly veřejnosprávní kontroly, které zjistily v hospodaření těchto klubů vážné nedostatky. Byly proto ze strany vedení města navrženy a ZM schváleny dodatky ke stávajícím smlouvám o financování těchto sportů, které zpřísňuji podmínky pro způsob využití finančních dotací a zavazují kluby, že nejméně 60% peněz z dotací města bude využito ve prospěch mládeže. Návrh „VO“, aby pro mládež bylo využito nejméně 70% těchto finančních prostředků, neprošel.

Třaskavým tématem byl bod jednání – návrh Bc. Chlubny na odvolání velitele městské policie. Po dlouhé diskusi nakonec návrh neprošel a velitelem zůstává nadále p. Rostislav Szcurek.

Byla schválena změna ve složení členů Osadního výboru Výhoda, kdy namísto p. Lukáše čka byla zvolena za člena Bc. Naděžda Kubalová.

Byla schválena dotace ve výši Kč 200.000,- pro NsP Karviná, pracoviště Orlová, na pořízení ultrazvukového přístroje (celková cena přístroje činí Kč 700.000,-) pro urologickou ambulanci MUDr. Chwajola. Návrh „VO“ učiněný již na radě města na vyšší částku nebyl schválen.

Proběhlo ocenění dárců krve.

Proběhlo ocenění práce strážníků městské policie

Byl schválen rozpočtový výhled města na roky 2015-17.

Byl schválen fond obnovy kanalizace.

Byla schválena koncepce rozvoje kultury města Orlová na léta 2014-2020 a další materiály.

Nebylo schváleno prominutí pohledávky Kč 540.152,- dlužníci města. Pohledávka vznikla již v září roku 2011. Pohledávkou se bývalé vedení města vážně zabývalo naposledy v prosinci 2011. Pak dva roky bylo ticho po pěšině, pohledávka se nevymáhala, nedělo se prostě nic a nikomu to nevadilo. Až v září 2013 byl učiněn pokus na odprodej této pohledávky „pěkně schované“ v balíku spolu s dalšími „spícími“ pohledávkami, s jejichž vymáháním se zrovna „nespěchalo“ a které již byly navíc i z velké části promlčeny. Prodej by byl proveden za zlomek jejich hodnoty a nikdo by se již neměl možnost zabývat důvody, proč je v oblasti vymáhání pohledávek na městě takový nepořádek. Návrh na prodej tehdy neprošel a pohledávky se nyní začaly konečně řádně vymáhat. Část pohledávek byla předána k vymáhání i exekučním kancelářím.

Zastupitelstvo města proběhlo až na bod jednání o odvolání velitele městské policie (kdy např. ing.Danělišyn doporučil Bc.Chlubnovi psychiatrickou léčbu-štěstí, že tentokrát nikdo nepozval na ZM zástupce tisku, jinak bychom byli zase ve všech novinách) ve věcném duchu.

 

Za tým „VO“ JUDr. Petr Kocur