Hlavním tématem ZM konaného v domě kultury dne 11.6.2014 bylo schválení smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 50 mil. Kč na revitalizaci našeho orlovského náměstí v Orlové-Lutyni. Dne 12.6.2014 smlouva o úvěru byla s Komerční bankou, a.s. podepsána. Úvěr byl poskytnut na dobu 10 let za finančně velmi výhodných podmínek.

Druhým bodem jednání ZM bylo schválení JUDr. Petra Kocura jako zástupce města Orlová na shromáždění delegátů bytového družstva ORLOVAN konaného v Kulturním domě v Orlové dne 17.6.2014.

 

za tým „VO“ JUDr. Petr Kocur