1. ORLOVÁ – BEZPEČNOST VE MĚSTĚ A V ULICÍCH
– vyhlášení bezdoplatkových zón – problémoví lidé těžce najdou bydlení v  Orlové
– zřízení funkce strážníka MP – okrskáře, který bude zjišťovat, co se v dané lokalitě děje
– zřízení mobilní policejní služebny
– zavedení mobilní aplikace s možností anonymního hlášení bezpečnostních problémů a porušování veřejného pořádku na webových stránkách města
– uzavření Memoranda se společností RESIDOMO, s. r. o. Město bude moci spolurozhodovat, kdo nový se do bytů společnosti přistěhuje.

2. ORLOVÁ – PÉČE O ZDRAVÍ
– zachování ambulantní a lůžkové péče v nezměněném rozsahu v naší nemocnici

3. ORLOVÁ – MĚSTO PRO ŽIVOT
– vytváření pozitivního obrazu našeho města s využitím médií
– při komunikaci s občany získávat zpětnou vazbu s cílem nebýt posledním místem pro život v Česku

4. ORLOVÁ – MĚSTO, KTERÉ MĚNÍ TVÁŘ
– pokračování v realizaci již započatých investic – náměstí, lesopark, revitalizace budov, parkovišť
– rozšíření prostoru náměstí – přeměna kina Vesmír na místo pro kulturní a sportovní akce
– zapojení se do programu RESTART, programu revitalizace ploch a území po těžbě uhlí

5. ORLOVÁ – RELAXACE PRO VŠECHNY

– rekonstrukce koupaliště po etapách – v minimalistické podobě

6. ORLOVÁ – MĚSTO S DOBROU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUROU

– opravení chodníků a místních komunikací
– propojení a rozšíření cyklostezek
– zavedení „chytrého parkování“ a rozšíření počtu parkovacích míst

7. ORLOVÁ – MÍSTO PRO ŽIVOT VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN

– podpoření Městského sportovního klubu a volnočasových aktivit občanů, včetně seniorů
– podpoření sociální politiky pro seniory a potřebné