Počasí bylo tentokráte milosrdné a tak se 31.5.2014 v Orlové uskutečnila odložená celostátní úklidová akce nazvaná „Ukliďme Česko“. Úklidové akce se zúčastnilo 31 občanů, přičemž 17 z nich byli členové hnutí Volím Orlovou! Kromě evidovaných dobrovolníků se úklidu zúčastnilo několik neevidovaných aktivních občanů, kteří přišli přímo uklízet svou lokalitu. O úklidovou akci projevila zájem i TV Polar.

Úklidová akce byla organizačně podpořena především p.Janou Fojtovou z MěÚ a významná byla materiální pomoc SMO m.a.s. (pracovní rukavice, pytle) a na lokality byly umístěny 3 VK kontejnery. Za tuto pomoc děkujeme, stejně tak za mediální podporu na městských webových stránkách a Orlovských novin.

Dobrovolníci byli rozděleni do 5 skupin na tyto lokality:

1) 5.etapa – ul.Dětmarovická (svah vykáceného lesa), okolí nadzemních garáží a les pod hřištěm u ZŠ K.Dvořáčka

2) letní kino a stezka pod Rajčulou, rybníček na Rajčuli

3) koryto a břehy Zimovůdky (od letního kina až po garáže na ul.Sadová)

4) Orlová-Poruba (kolem garáží a prostor mezi hřištěm a býv.rybníkem)

5) ulice Ke Studánce (přilehlý les a travnaté plochy k dětskému hřišti)

 

Celkem bylo nasbíráno na 100 pytlů odpadů, také pneumatiky a další objemný odpad. O výsledku úklidové akce byla podána informace na OSMM, OŽP a SMO m.a.s.

Úklidovou akci lze hodnotit velmi úspěšně nejen pro množství vysbíraného odpadu, ale taky proto, že to byla dobrovolná akce, která svým rozsahem se v Orlové dlouho neuskutečnila. Akce spojila členy politického hnutí VO, zájemce z organizace ČČK, ZO ČSOP, dále jednotlivé dobrovolníky a skupinky, kterým není lhostejný stav ŽP ve městě a kteří chtěli udělat něco pozitivního pro město, kde žijí. Jistým překvapením je skutečnost, že úklidovou akci zcela ignorovala kritická mládež, spojující se pod hlavičkou Mladé Město Orlová.

Velké poděkování vyslovujeme všem zúčastněným členům hnutí Volím Orlovou; panu Petru Drozdíkovi (šéfredaktor www.eorlova.cz), spoluorganizátorovi úklidové akce; skupině členů ČČK kolem p.Tkáče; p.Kohutovi z ZO ČSOP, paní Dubské, manželům Kozíkovým, velmi aktivní a pohodové Marušce Jančíkové a dalším zúčastněným. Všichni účastníci vytvořili výbornou partu a to je další velmi pozitivní přínos! Vzájemně si potvrdili ochotu opětovně se zúčastnit podobné prospěšné akce.

Ing.Jan Hrádek

1.6.2014