Co všechno jsme u potoka Zimovůdka pod Rajčulou v Orlové – Porubě objevili při realizaci akce "Ukliďme Česko", vlastně Orlovou, si můžete jen tipovat. Nalezli jsme odložené spodní prádlo, barely, kočárek, plastové láhve, pneumatiky, papíry, ale i hygienické potřeby…. Úklidové čety vše sbíraly a ukládaly do přistavených kontejnerů.

Ptáte se,  co nás potěšilo?

Samozřejmě lidé, kteří tuto akci dokázali zorganizovat a  dobrovolníci, kteří se jí zúčastnili. Stejně tak nás potěšily Služby města Orlová, m.a.s. Orlová, která sponzorsky poskytla lidem ochranné rukavice, pytle a přistavila kontejnery, kam mohli dobrovolníci odpad ukládat.

Zdá se, že ze samotné akce, měli všichni radost.

Sdělení účastníků, že by si tuto úklidovou sobotu zase někdy zopakovali, snad potěší každého.

Víte, proč bylo slyšet takovou větu?

Protože všichni si byli vědomi toho, že se odvedlo kus smysluplné práce, nechyběla přátelská nálada a hezké počasí. A míst, kam lidská ruka nesáhla, je  v Orlové stále ještě mnoho.

Děkujeme všem, kteří pozvání na akci „Ukliďme Česko“ přijali a aktivně se jí zúčastnili.

 

Za tým VO

Naďa Kubalová