Třídění odpadů v SMO

Město Orlová a SMO, městská akciová společnost by měly být připraveny na povinnost (možná již od příštího roku), zajistit co nejefektivnější třídění odpadu z domácností.

Počítá s tím nový zákon o odpadech a směrnice EU o snížení množství bioodpadu na skládkách. Ještě před několika lety se skládkovalo 85 procent komunálních odpadů, dnes je to 55 procent a cílem je snížení komunálního odpadu na 35 procent do roku 2020.

SMO, městská akciová společnost se nyní snaží prezentovat jako správný hospodář, když zavedla třídění plastových odpadů. Je jen velká škoda pro město Orlová a její občany, že SMO tak nechovalo již před 3-4 roky. Možná jsme mohli mít nižší poplatek za odpady a třeba i cenu tepla.

To, co se nyní prezentuje jako úspěch, je téměř normální ve velké většině měst ČR. Město Orlová bude tak stále dohánět města s úspěšnými programy v nakládání s odpady. V městech, která třídění odpadů „nezaspala“, jsou běžným vybavením společností, zabývajícími se nakládáním s odpady, třídící dopravníkové linky na plasty, papír (noviny, časopisy, kartony), sklo (bílé, barevné), nápojové kartony. Postupně zavádějí i třídění kovových plechovek a kuchyňského bioodpadu.

Máme co dohánět. Snad nezůstane jen u slibů a SMO a Město Orlová půjde cestou pokroku. Poznáme to snadno – obsahem našich peněženek.

 

Jan Hrádek

27.9.2014