Screenshot 2018-06-17 13.16.50
Od jednání zastupitelstva města v měsíci dubnu do jednání zastupitelstva města v měsíci červnu uběhne 57 dní. Padesát sedm dní, ve kterých si orlovští občané mohli myslet, že nemocnice v Orlové bude v nezměněné podobě existovat. Věřili panu řediteli Ing. et Ing. Bc. Jiřímu Matějovi, MBA, který veřejně sděloval a orlovskou veřejnost ujišťoval, že ke změnám v místní nemocnici nedojde.  Dnes už víme, že dojde.

Na jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 14. 6. 2018 byl schválen návrh optimalizace struktury poskytované zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem. Záměrem zřizovatele Nemocnice v Orlové, detašovaného pracoviště Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p. o. je přestěhování interního oddělení – hospitalizované péče – do Karviné. Další návrhy na optimalizaci si přečtěte v tomto materiálu na str. 11 – Optimalizace nemocnice.

Pan ředitel se stal kandidátem hnutí ANO na funkci senátora a tím okamžikem zřejmě na slib občanům Orlové zapomněl. Škoda. Zřejmě se některým voleným politikům zdá, že poslední 206. místo v žebříčku „Hodnocení kvality života v trojkových obcich“ je pro občany Orlové, moc přepychové. Budou–li Orlované soudní, určitě se někteří politici, dočkají veřejného poděkování v letošních komunálních volbách. Vždyť žádná „slibotechna“ nemůže voliče dlouhodobě uspokojit.