sikoraLadislav Sikora – proč kandiduji

Proč kandiduji za politické hnutí Volím Orlovou?

Protože věřím, že uvažuji jako většina občanů Orlové – že je třeba navrhnout a změnit řadu věcí pro zlepšení chodu města a hlavně udělat něco pro lidi.

Nejvíce ze všeho chybí pracovní místa, nejsou tady pracovní možnosti pro mladé lidi, kteří tak odcházejí za prací jinam.

V letním období občané Orlové nemají kde trávit volný čas –  hlavně rodiny s dětmi (chybí koupaliště).

Je třeba se více zaměřit na mládež, sport, kulturu a školství.

Město by mělo více naslouchat občanům, jejich názory respektovat a realizovat.