Z pověření zastupitelstva města jsem se zúčastnil shromáždění delegátů bytového družstva ORLOVAN konaného dne 17.6.2014 v Kulturním domě v Orlové-Lutyni.

Na shromáždění, které proběhlo ve věcném a pracovním duchu, byla schválena roční účetní uzávěrka, výroční práva a hospodaření družstva za rok 2013. Družstvo hospodařilo v roce 2013 před odepsáním majetku se ziskem 14 mil. Kč. Byl schválen plán oprav a modernizací na období let 2015-6, způsob jeho financování aj.

Družstvo po téměř dokončeném zateplení plášťů svých budov, výměny oken, úprav vstupů do domů se nyní zaměřuje zejména na modernizaci výtahů, výměny rozvodů zdravoinstalace, výměny podlahových krytin ve společných prostorách a na rekonstrukci bytových jader. Družstvo získalo od Státního fondu rozvoje bydlení cenu Projekt roku jako nejúspěšnější žadatel nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů PANEL 2013+.

ORLOVAN hospodaří s majetkem v pořizovací ceně cca 1,5 mld Kč. Má celkem 3.264 členů a disponuje celkem 3.615 byty.

V závěru letošního roku bude družstvo slavit 10 let od svého vzniku. Vznik ORLOVANU, bytového družstva, z bytů ve vlastnictví města byl tehdy v roce 2004 jeden z dobrých strategických kroků našeho města.

 

JUDr. Petr Kocur