Dopravní situace v Orlové bude během letních prázdnin velmi komplikovaná a problematická. Hlavní průtah městem – silnice č. III/4747 (ulice Slezská a Masarykova třída) se totiž bude rekonstruovat. Celková modernizace bude zahájena 30. června a skončí koncem srpna. Současně s touto stavbou, bude pokračovat rekonstrukce mostu přes báňskou dráhu, která začala 2. června. Doprava bude vedena po objízdných trasách.

Jde o stavbu v rámci projektu „Silnice 2013 – I. etapa“ financovanou z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Investorem je Moravskoslezský kraj. Náklady na rekonstrukci silnice III/4747 včetně mostu a DPH dosáhnou 71 milionů korun. Zhotovitelem stavby je sdružení Silnice 2013-I.et. E+I+D zastoupené stavebními firmami EUROVIA CS, a.s., IMOS Brno, a.s. a D.I.S., spol. s r.o.