Pavla Recmaníková –proč kandiduji

Nejsem na dlouhé proslovy a plané řeči. To proč kandiduji, je jednoduché. Stejně jako mým kolegům v hnutí Volím Orlovou mi není lhostejné, jakým směrem se Orlová bude v budoucnu ubírat.

 

Chtěla bych se aktivněji zapojit do dění ve městě – pomáhat zlepšit sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže, chci se věnovat problematice sociálních služeb, zdravotnictví a školství.