PRIOROTNÍ SPORTY – JAK DÁL?

 

Komunální volby se nezadržitelně blíží a v rámci předvolební kampaně se objevily vcelku kuriózní názory na financování sportu v Orlové. Velmi inspirativní pro mě byly poslední Orlovské noviny. Názor politického hnutí Město Lidem zrušit prioritní sporty je myslím vcelku z oblasti scifi. Jako součastný člen pracovní skupiny pro sport dobře vím jaké nesrovnalosti byly objeveny po auditu  u obou prioritních sportů, přesto nemohu s tímto názorem souhlasit. Především by to znamenalo  reálnou likvidaci hokeje a fotbalu v Orlové a s velmi nepříjemným dopadem na mládež.

Druhá věc, která mě zarazila je názor ODS o přímé podpoře dětí ve sportovních oddílech a kroužcích působících na území města Orlové. Jako bývalý trenér mládeže a manažer sportovního oddílu v celku nechápu, jak by tento systém fungoval. Zda by si každý sportovní oddíl žádal o finanční podporu na jednotlivé dítě, či by si žádali rodiče a poté finance převedli na sportovní oddíl a co v případě, že dítě je ve více sportovních oddílech i taková je realita současnosti.

Chápu, že součastné rozdělování financí dle metodiky č.1/2013 o poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města je nevyhovující. Pracovní skupina pro sport po celé uplynulé 4 roky se touto metodikou zabývala a troufám si tvrdit, že se nám podařilo tuto metodiku alespoň částečně zjednodušit a zprůhlednit. Dalším pozitivem je zpřísnění podmínek po čerpání dotace z rozpočtu města pro prioritní sporty, především je to podmínka na využití dotace ze 60% ve prospěch mládeže a sjednocení podmínek čerpání dotace jako u ostatních sportovních oddílů působící na území města Orlové. Jsem toho názoru, že jsme napůl cesty, abychom zavedli reálně spravedlivý systém pro rozdělení financí určených na sport z rozpočtu města, ale to bude především úkolem nové pracovní skupiny pro sport vzniklé po komunálních volbách.

 

Pavel Novotný člen Volím Orlovou