Členové hnutí Volím Orlovou podporují celostátní akci „Ukliďme Česko“, která se bude konat dne

17. května 2014.

Na úklidu znečistěných lokalit ve městě Orlová se podílíme i organizačně. Vyzýváme všechny občany Orlové, kterým není lhostejné, jak naše město vypadá, aby se aktivně zapojili do této akce! Informujte o chystané akci i své známé a zapojte i svou rodinu!

 

Město Orlová podpoří celou akci tím, že zajistí kontejnery na odpad, ale požaduje účast min. 50 dobrovolníků. Proto prosíme každého zájemce, který projeví o účast v akci „Ukliďme Orlovou“ aby na níže uvedený kontakt zaslal své jméno a příjmení, bydliště a kontakt (telefon, e-mail). Musíme provést totiž oficiální registraci všech dobrovolníků. Budeme Vás později informovat o organizačních záležitostech. Potřebné informace budou sděleny také na www.volimorlovou.cz.

 

Zaměříme se především na vyčištění okolí potoka Zimovůdka tj. od letního kina až po garáže v Orlové-Porubě. Tato lokalita je nám blízká, jelikož podporujeme její revitalizaci, ale se zachováním jejího přírodního charakteru. Jsou však vytypované další znečistěné lokality (vč. černých skládek) v celé Orlové, takže každý dobrovolník, který se přihlásí, se může podílet na úklidu v lokalitě blízké jeho bydliště.

 

Termín konání akce ve městě Orlová: 17.května od 8,00 hod.

 

Poznámka: Pokud by se někteří dobrovolníci nemohli zúčastnit akce v uvedený termín, tak je možné se zapojit už 16 .května. V tom případě Vás žádáme, abyste uvedli hodinu možného zapojení do akce, abychom mohli vše organizačně zajistit.

 

Kontakt: Ing. Jan Hrádek, mob. 737629439, e-mail: jan.hradek@seznam.cz