Chci touto cestou poděkovat všem, kteří nám obětavě a aktivně pomáhali v předvolební kampani a u komunálních voleb podpořili naše kandidáty svými hlasy.
Vaší zásluhou jsme získali pro politické hnutí „Volím Orlovou“ 3 mandáty v zastupitelstvu města.

Budeme nadále pracovat pro vás, orlovské spoluobčany.
Očekáváme, že se budete na naše zastupitelé obracet s podněty, připomínkami, požadavky a návrhy na zlepšení života v našem městě.

Ještě jednou děkujeme za přízeň a spolupráci.

Sledujte naši práci v ZM po celé 4 roky.

 
Za Volím Orlovou
Naďa Kubalová