Jak volit v komunálních volbách, aby měl váš hlas co největší váhu?

Volební systém do zastupitelstev měst a obcí je značně odlišný od jiných typů voleb. Oproti jiným je poměrně složitý a mnohdy ani samotní kandidáti nevědí, jaké mají možnosti volby. Jak tedy můžeme nejlépe využít své hlasy?

V komunálních volbách volič disponuje tolika hlasy, kolik se volí mandátů. Pokud uvedeme jako příklad 15členné zastupitelstvo, pak má volič 15 hlasů. Je zde zároveň několik možností volby.

  1. Zakřížkování jedné celé kandidátky: Nejjednodušší možnost. Pokud ji volič využije, dává tím prakticky všech 15 hlasů dané straně a jejím kandidátům. Každý z nich tak získá jeden preferenční hlas.
  2. Zakřížkování jedné kandidátky a následný výběr kandidátů z jiných subjektů: Pokud je volič rozhodnutý pro jednu stranu, ale jsou mu sympatičtí i kandidáti z jiných politických subjektů, může se rozhodnout pro tuto volbu. Při rozdělování oněch 15 hlasů může zakřížkovat stranu A a následně poté umístit křížek například ke třem kandidátům ze strany B. Strana A tak získává 12 hlasů, po jednom preferenčním hlasu pro každého kandidáta dle pořadí na kandidátní listině, strana B tři, po jednom preferenčním hlasu pro zakřížkované kandidáty.
  3. Výběr mezi kandidáty všech subjektů: Při této volbě si může volič libovolně vybírat mezi všemi kandidáty z kandidujících politických stran a hnutí. Může tedy zakroužkovat kupříkladu 7 kandidátů ze strany A, 5 ze strany B a 3 ze strany C. Strany získávají hlasy dle počtu jejich zakřížkovaných kandidátů. Každý z nich obdrží jeden preferenční hlas.

Je třeba si ovšem dávat pozor, v komunálních volbách se nejdříve sčítají hlasy pro politickou stranu a až následně preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty konkrétního subjektu. Pro přeskočení na kandidátní listině je nutné získat alespoň o 10 % více hlasů, než je průměr na jednoho kandidáta dané kandidátní listiny.

Dále je třeba si také hlídat počet zakřížkovaných kandidátů, který nesmí přesáhnout počet hlasů, jež má volič k dispozici. Pak by byla volba neplatná! Při výběru ze všech kandidátů je také vhodné využít všechny své hlasy. Pokud kupříkladu při volbě do 15členného zastupitelstva volič zakřížkuje pouze 7 kandidátů z různých politických uskupení, 8 jeho hlasů propadá.

Ještě složitější to mají voliči ve statutárních městech, která se dále dělí na městské obvody, případně městské části. Volí pak najednou do dvou zastupitelstev, do „velkého zastupitelstva“, tedy na magistrát města, a do zastupitelstva jejich městského obvodu či městské části. Počet zastupitelů v obou volbách je zpravidla rozdílný a volič si tedy musí dávat větší pozor.