Pokud chce člověk něco změnit, je třeba pro to něco udělat. To je hlavní důvod, proč jsem se rozhodla znovu kandidovat do zastupitelstva města Orlová. Ráda bych vylepšila podmínky života v našem městě a posunula ho lepším směrem. Důvod je prostý – s Orlovou je spjat jak můj život profesní, tak především ten osobní.

Do Zastupitelstva města Orlová kandiduji za politické hnutí „Volím Orlovou“. Hnutí je tvořeno lidmi, kteří v převážné míře mají již zkušenosti s prací pro město a někteří z nich rovněž i čtyři roky zkušeností  v komunální politice.

Mnozí mne znáte z předešlé pracovní pozice, kdy jsem se během dlouholetého působení ve funkci ředitelky Obchodní akademie Orlová, snažila vybudovat kvalitní střední odbornou školu. Školu, která má v regionu stále dobrý zvuk, i když byla sloučena s gymnáziem. S jejími absolventy se setkávám stále, ale dnes již v jiné pozici jako tajemnice Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde mám na starosti hospodaření fakulty.

Za svého působení zastupitelky, kdy naše hnutí bylo první tři roky v opozici, jsem získala nejen dobré, ale i špatné zkušenosti. A to především z činnosti předsedkyně finančního výboru, kdy jsem se snažila rozkrýt podivné hospodaření prioritních sportů či hospodaření bývalého vedení SMO, m. a. s. Bohužel jako členka opozičního hnutí jsem neustále narážela na nevůli bývalého vedení města poskytovat informace, na které jsme jako výbor i jako zastupitelé měli právo. Jsem ráda, že změnou ve vedení města konečně došlo k přerušení klientelistických vazeb a je vyvíjen tlak na průkazné hospodaření s dotacemi města.

Touto cestou bych Vám ráda nabídla nejen svůj volný čas a dosavadní zkušenosti, ale především poctivou práci. Vynasnažím se, aby byly místní podmínky do budoucna takové, že nebude důvod, aby mladí lidé z tohoto města utíkali, jak tomu bohužel v současné době je. Což je škoda, protože já jednoznačně volím Orlovou!

V zastupitelstvu bych se ráda věnovala oblasti rozpočtu, hospodaření a školství.

Nemám ráda politikaření, nedávám nesplnitelné sliby a řídím se heslem – „Bez faktů nejsou argumenty“.

Vzdělání

  • VŠB TU Ostrava, Ekf, VŠE Praha – doplňkové pedagogické studium, UK Praha -
  • Pedagogická fakulta – funkční studium pro ředitele škol

Praxe

  • Ředitelka a zřizovatelka SOŠ Net Office, s. r.o.
  • Ředitelka Obchodní akademie Orlová, p. o.

Současné povolání

Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná – tajemnice fakulty (od r. 2013)

Zkušenosti z komunální politiky

  • Zastupitelka města Orlová
  • Předsedkyně finančního výboru (2 roky)
  • Členka dozorčí rady SMO, městská a.s. (od 10/2013)