To umožnuje novela zákona o hmotné nouzi, která platí od června r. 2017. Pokud se město rozhodne vyhlásit vyloučenou lokalitu, nebudou moci noví nájemníci dostávat příspěvky na bydlení vyplácené úřadem práce. Toto opatření by se nemělo dotknout lidí, kteří příspěvky skutečně potřebují. V souvislosti s tím jsme se obrátili na starostu města se žádostí o zahájení procesu zpracování návrhu na vyhlášení „bezdávkových zón“ ve vytipovaných problémových oblastech města.

 

Cílem našeho záměru je znemožnit dalším lidem na dávkách, aby se do vyhlášených lokalit nově přistěhovali, protože tam, kde se vyhlásí vyloučená lokalita, nelze při uzavření nové nájemní smlouvy získat dávky určené na bydlení, respektive doplatek na bydlení. Kritici této novely sice upozorňují, že zvýšená kriminalita nezmizí a také na to, že novinka dopadne i na bezproblémové občany v nouzi, kterým bude končit nájemní smlouva, ale domníváme se, že je to otázka pro příslušný úřad práce, v jehož kompetenci je vyplácení těchto dávek. Přesto ve vyhlášení takových zón spatřujeme jedno z řešení, jak pomoci občanům žijícím v těchto lokalitách, ale také obětem obchodníků s chudobou.

Z každodenního obrazu, který ve městě vidíme předpokládáme, že tento záměr podpoří i fakta získaná z případné studie Agentury pro sociální začleňování, či statistiky městské policie a státní policie, na základě kterých se vytypují oblasti, kde je zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů, zejména prokazatelné porušování veřejného pořádku, časté přestupky i trestná činnost a nepříznivé vlivy působící na děti.

Z médií jsme se dozvěděli, že Město Bohumín již takovou vyhlášku chystá. Obáváme se tedy dominového efektu, protože se již v praxi ukázalo, že pokud jedna obec vyhlásí na svém území ghetto, sousední obce ji následují, protože nechtějí, aby se problémoví lidé přelili k ­nim.