Jsem občanem Orlové a jsem s ní spjat. I když současná Orlová příliš zábavy a rozvoje nezažívá, jsem stále jejím občanem a snažím se věci měnit. Myslím, že je velmi důležité (a to pro každé město), aby se skloubilo životní prostředí s rozvojem města. Toto musí být v souladu, ne v opozici. Mým základním motem je „Neznám slovo nejde“. Nabízím své odborné zkušenosti k práci pro město Orlová. Rád bych, abychom všichni žili ve městě, které budeme mít rádi, kde bude čisto, kultivované životní prostředí a kde nebudeme rozdělovat lidi na „my“ (občané) a „oni“ (vedení města). Mnohem praktičtější je, když budeme žít v symbióze. K tomu je ale zapotřebí kvalitní komunikace. K tomu nechť slouží webové stránky města, sociální sítě a jiné komunikační kanály. Aktivně a rád se účastním akcí, které pomáhají přírodě (jako Ukliďme Česko) a byl a stále jsem aktivní v boji proti ničení životního prostředí v Orlové (boj proti zasypání rybníka). Jsem členem IT pracovní skupiny Rady Města, kde se nám v poslední době podařilo podařit některé politiky o nutnosti zvýšení transparentnosti veřejné správy vystavováním informací na webu města. Z toho mám velkou radost. A rozhodně v tom chci pokračovat tak, aby se na webu města daly najít všechny informace, související se zakázkami, projekty, Radou Města a Zastupitelstva města.

Zkušenosti z politiky

V komunální politice se pohybuji již řadu let. Za tu dobu jsem už pochopil, že ne všechny věci se dají změnit najednou. Také jsem pochopil, že něco, co vypadá na začátku jako jasná korupce, může být pouhá neschopnost. A to platí i naopak. Vždy je potřeba každou věc posuzovat individuálně a s ohledem na všechny skutečnosti. Ale hlavně, je potřeba nastavit jasná a transparentní pravidla, která se budou dodržovat a ne obcházet. Jsem zastáncem naprosté otevřenosti. Korupci se nedaří tam, kde není co skrývat. Vše, co se na městě děje, plánuje či komunikuje, musí být pod veřejnou kontrolou na stránkách města. Vyhledávání informací na webu města nesmí být detektivní práce.

Zaměstnanci města musí tvořit funkční tým a musí být navzájem o svých aktivitách dobře informovaní. Jinak se z řízení města stává chaos. To ovšem platí o jakékoliv organizaci.

Některé z článků, na kterých jsem spolupracoval:

Současné povolání

Slezská univerzita, OPF Karviná – zástupce vedoucího Ústavu informačních technologií, VŠ pedagog
CESNET, z.s.p.o. – správce síťového uzlu Karviná, specialista pro multimédia
CZNIC – Lektor CZNIC akademie

VŠB-Tuo – člen týmu liptel (http://liptel.cz)

Praxe

Učitel odborných předmětů na SU

OSVČ v oblasti IT, bezpečnosti a OpenSource implementací

Lektor Cz.Nic

LinkedIn profil: https://www.linkedin.com/in/limomacura

Vzdělání

VŠB TU Ostrava, FEI