Zkušenosti z komunální politiky

Zastupitel města ve volebním období 2010-2014 ,

člen rady města od19. června 2013

garant činnosti právního odboru, odboru vnitřních věcí a živnostenského od ledna 2014

člen kontrolního výboru do 6/2011 – po zjištění chyb v uzavírání smluv na MěÚ v řádech miliónů korun a jiných chyb  bývalého vedení města (Michalík a spol.) spolu s dalšími opozičními  členy z KV odvolán z funkce býv. vedením města bez uvedení důvodu,

člen výboru pro budoucnost SMO– podílel se výraznou měrou na odhalení škod bývalým vedením SMO (Roik a spol.) dle forensního auditu ve výši nejméně Kč 35 mil. a následně na personálních změnách ve vedení SMO,

od založení SMO v roce 1996 do roku 2009 advokát SMO, v roce 2009 ukončena činnost na SMO (Roikem a spol.) Nová právní  služba byla pak téměř 3x dražší, dle auditu jedna ze základních chyb a nehospodárností ze strany vedení SMO,

v devadesátých letech advokát města Orlová + vedoucí přestupkové komise.

Současné povolání

Advokát

Praxe

Vedoucí právník v ŽD Bohumín. Vedoucí právního a kotrolního odboru na Dole ČSM Stonava. Komerční právník. Advokát.

Vzdělání

Právnická fakulta na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita).

Komentář

dříve prezident HC Orlová, člen výboru Slávie Orlová aj.

spoluorganizátor  tří ročníků tenisového turnaje ve čtyřhře Decathlon cup v rámci Dnů města Orlová

spoluorganizátor čtyř ročníků Orlovského vinobraní

Nadále hodlám razantně bojovat, ať se to  někomu líbí  nebo ne, proti neefiktivitám, resp. špatnému hospodaření všeho druhu s obecním majetkem, za větší transparentnost veškeré činnosti na  MěÚ a za řádné fungování samosprávné demokracie v Orlové.