Vstoupil jsem do komunální politiky v Orlové v roce 2010, protože jsem se domníval, že mohu něco pozitivního pro město a občany udělat. Mou činnost v místní politice měly usnadnit zkušenosti z řízení lidí, výroby a jakosti v průmyslu. Během 4 let jsem se bohužel setkal s lidmi, kteří více preferovali osobní zájmy, neuměli řídit úřad a své podřízené, nebyli dostatečně rozhodní nebo neměli zájem spolupracovat.

V pracovní skupině pro Strategický rozvoj města jsem se snažil prosadit snížení ceny tepla pro občany; zefektivnit systém nakládání s odpady a zvýšení úrovně třídění odpadů tak, aby nedocházelo k zvyšování poplatků za odpady. Na uvedená témata jsem napsal řadu článků do Orlovských novin.

V oblasti životního prostředí jsem se aktivně zajímal o rekreačně-sportovní vyžití občanů ve výhledově rozšířeném území lesoparku a navazujících lokalitách. Podílel jsem se na spoluorganizování úspěšné úklidové akce- Ukliďme Orlovou.

Cenné zkušenosti a podněty jsem získal z práce v Kontrolním výboru ZM.

Kandiduji proto, abych pomohl v dalším volebním období k razantní obměně vedení města, vedoucí k celkové změně myšlení, priorit a hospodárnému řízení města. Chtěl bych aktivně podporovat projekty, které se nepodařilo z výše uvedených důvodů v minulém období schválit a připravit k realizaci.

 

Vzdělání

Vysoká škola chemicko-technologická, fakulta chemické inženýrství v Praze

Praxe

  • Různé pozice v chemickém a potravinářském průmyslu.
  • Výrobně-technický náměstek – Balírny potravinářského obchodu
  • Vedoucí odboru řízení a kontroly jakosti –výroba cukrovinek
  • Technolog výroby speciálních plynů (zástupce vedoucího pobočky) – Linde Technoplyn a.s.

Současné povolání

  • důchodce; přísedící u okresního soudu v Karviné

Zkušenosti z komunální politiky

  • člen pracovní skupiny pro strategický rozvoj města Orlové -4 roky
  • člen kontrolního výboru Zastupitelstva města – 1,5 roku