Vzdělání

VŠB Ostrava, Ekonomická fakulta

VŠE Praha, Národohospodářská fakulta – učitelství odborných ekonomických předmětů

 

Praxe:

Učitelka odborných ekonomických předmětů – SEŠ,Gymnázium,

SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r. o.,

Obchodní akademie Orlová; ředitelka

 

Současné povolání:

Tajemnice Slezské Univerzity Obchodně podnikatelské fakulty Karviná

 

Zkušenosti z komunální politiky:

  • zastupitelka města Orlová
  • členka Výboru pro strategické plánování města Orlová
  • členka Finančního výboru ZM Orlová

 

Komentář:

Jsem orlovskou rodačkou a považuji se za aktivní občanku s již osmiletým mandátem komunální političky. I nadále jsem ochotna věnovat svůj čas a energii ve prospěch orlovských občanů. V předchozím období jsem iniciovala řadu podnětů či interpelací, ať to byl návrh na zpracování nového strategického plánu, zavedení mobilní aplikace na sledování nepořádku ve městě a další aplikace na sledování nepříznivých jevů. Nově pak jsem se zabývala přípravou podkladů pro vydání podnětu k vyhlášení „bezdoplatkových zón“ apod.

Jako jedna ze zakladatelů hnutí považuji za důležité politický styl, jehož se již řadu let „VO“ drží. Jsme otevřeným uskupením lidí, kteří se shodnou na principu nalézání veřejného zájmu pomocí věcné diskuse a argumentování.  Někdy to na jednání zastupitelstva dá hodně sebezapření, ale o to je to cennější. Zároveň si cením schopnosti některých svých kolegů zastupitelů přátelsky se rozcházet v názorech.

Ať už vyhraje říjnové volby jakákoli strana, přála bych si, aby principy férové politiky i nadále ovládaly veřejné dění v našem městě.