Ing. Zdeněk Buček – proč kandiduji

 

V Orlové žiji již 48 let. Do roku 1989 jsem se o politiku ať již světovou, státní nebo místní významněji nestaral. Nebylo proč. Občan měl na ni vliv téměř nulový. Rok 89 byl předpokladem pro změnu. A u toho předpokladu v podstatě zůstalo. Jsem realista, a proto si nemyslím, že volby, ať dopadnou jakkoliv, mohou něco zásadně změnit. Domnívám se ale, že naše věci veřejné lze postupně měnit k lepšímu. Ať již uprostřed dění v zastupitelstvu, ale i mimo ně neustálým tlakem na nápravu stávajících nepravostí.

Jsem člověk stálých názorů nepodléhající myšlenkovým výstřelkům vládnoucích „elit“ a účelovému pragmatismu a už mne nebaví jen tak zvenku „poštěkávat“ po vrchnosti (a obyčejně zbytečně, neboť občan viz výše), chci se pokusit zesílit svůj hlas prostřednictvím organizované politiky. S hnutím Volím Orlovou spolupracuji již čtyři roky a vím, že má potenciál úspěšné působení v orlovské politice znásobit, kandiduji proto právě za toto hnutí.

 

Vzdělání

Vysoké učení technické, fakulta strojní, Brno

Vysoká škola báňská, hornicko-geologická fakulta, Ostrava, rekvalifikační postgraduální studium

 

Praxe

 

Od roku 1965 až do roku 2003 na dole Doubrava. Tři roky jako důlní zámečník, pak v různých technickohospodářských funkcích celopodnikové působnosti.

 

Současné povolání

Důchodce

 

Zkušenosti z komunální politiky

 

1,5 volebního období člen kontrolní komise, jedno volební období člen pracovní skupiny pro kulturu.