Informace č.1 k akci  Uklidme Orlovou

Aktualizace informací k: 12.5.2014 v 19,00 hod.

Zahájení akce: 17.května 2014  v 8,00 – 8,15 hod na náměstí v Orlové 4. Účast TV Polar.

                  Zde proběhne definitivní rozdělení  na  úklidové lokality! Poskytnutí informací, pytlů, rukavic.

   

Kontakt na organizátora: Ing. Jan Hrádek, mob.737629439, e-mail: hradek.j@seznam.cz

                                       Petr Drozdík, mob. 721828599, e-mail: drozdik@eorlova.cz

Předpokládané uklízené lokality v Orlové:

Lokalita 1: letní kino, Zimovůdka

      – kolem letního kina a směrem k ul. Stuchlíkovci

      – koryto potoka Zimovůdka a blízké okolí od letního kina až po polovinu ul.Sadová vč .stezky 

        vedoucí k rybníčku na Rajčuli.

        Umístění VO kontejneru: velký asfaltový plácek pod letním kinem (bývají kolotoče)

        Vybavení: černé pytle (SMO); rukavice poskytne SMO jen těm, kdo doma nemá; každý

                         svůj prac. oděv a boty; 2 páry gumáků (vlastní, kdo může).

        Vedoucí skupiny: Jan Hrádek (v příp. potřeby někdo jiný), počet lidí na uklízení: 10-12

Lokalita 2: Orlová-Poruba – hřiště, býv.rybník, garáže, Zimovůdka

       – kolem fotbalového hřiště, zasypaného rybníku

       – okolí garáží, koryto Zimovůdky vč. blízkého okolí do poloviny ul.Sadová

         Umístění VO kontejneru: na odb. ul. Slezská k hřišti.

         Vybavení: stejně jak výše

         Vedoucí skupiny: Lukáš Macura (resp.někdo jiný), počet lidí na uklízení:10-12

Lokalita 3: Orlová-5.etapa

        – lesík na ul. Dětmarovické a pod hřištěm ZŠ K. Dvořáčka, kolem dětského hřiště a

           podzemních garáží 

         Umístění kontejneru: na ul.Dětmarovická

         Vybavení: Stejně jak výše, ale bez gumáků.

         Vedoucí skupiny: bude určen, počet lidí na uklízení: 8 – (10)

 

Lokalita 4: ul. Rydultowská (u Studánky)

          – lesík mezi restaurací a hřištěm  (zejména zářez), travnaté plochy.

          VO kontejner nebude přistavěn, sběr do pytlů a ponechání na určeném místě.

          Vybavení: jak výše (bez gumáků)

          Vedoucí skupiny: bude určen, počet lidí na uklízení: 5 (max.6!)

Lokalita 5: Orlová-Zimní důl- hřbitov

          Černé skládky za hřbitovní zdí (dále od silnice)

          Sběr do pytlů nebo kontejnerů uvnitř hřbitova

          Vybavení: jak výše

          Vedoucí skupiny: bude určen, počet lidí: max.5

Lokalita 6: Orlová-město, ul. Hořovského, lokalita Mühsam

          Černé skládky v dané lokalitě

          VO kontejner bude přistavěn na základě pokynu Ing. Hájka, jinak pytle

          Vybavení: jak výše

          Ved.skupiny (resp.navigátor): Ing.Hájek – ved. OŽP, max.počet lidí: 5

 

Ing. Jan Hrádek

Tým VO