Vážení čtenáři, členové a příznivci hnutí Volím Orlovou.  Dne 23.7.2014 proběhla členská schůze hnutí.  Chceme Vás touto cestou informovat o zásadních bodech programu, které byly členskou schůzi přijaty. Velmi pozitivní je přijetí 18-ti nových členů hnutí, kteří rozšířili naše řady a chtějí v nadcházejícím novém volebním období přispět svou prací v hnutí pro město. Členská schůze rovněž přijala  jednohlasně  návrh kandidátní listiny výboru pro komunální volby 2014.  Dále proběhla volba nového výboru a orgánů hnutí, jako je kontrolní a revizní výbor, který tvoří p. Pavel Novotný, Ing. Lukáš Macura, JUDr. Petr Kocur  a rozhodčí, který tvoří p. Mgr. Petr Zářický,  Pavlína Golková a Ladislav Sikora, které se dle platných stanov volí na období 2 let. Předsedou výboru byla převážnou většinou hlasů zvolena Bc. Naděžda Kubalová, místopředsedou byl zvolen ing. Roman Koutný. Dalšími členy výboru byli zvoleni Ing. Buček, Ing. Šromková, Mgr. Bjalončíková, Bc. Vaňková, p. Mikulová.

Chceme touto cestou poděkovat členům výboru za dosavadní práci a těm novým hodně zdaru při naplňování volebního programu hnutí v dalším volebním období.