Tak jako jiná města Bohumín, Karviná, Kladno, Havířov atd.

  • 7 měst již bezdoplatkové zóny zavedlo
  • 20 měst podniká kroky k tomu, aby byly zavedeny
  • 17 jich o tom uvažuje

Nejčastěji toto opatření zvažují či zavádějí obce v Moravskoslezském a
Ústeckém kraji. Naopak na Vysočině, na Pardubicku, Zlínsku, Olomoucku a v Jihomoravském kraji není ani jedna obec.

Jako zastupitelé města chceme na jednání ZM dne 17. 9. 2018 prosadit vydání pokynu na zpracování návrhu „bezdoplatkových zón“ ve vytypovaných problémových oblastech města Orlová, resp. aby se zahájil proces vydání veřejné vyhlášky opatření obecné povahy, na základě které budou tyto zóny na území města vyhlášeny.

Podívejte se na celou prezentaci o bezdoplatkových zónách