Neschválili jsme převod nemovitostiprodej části pozemku parc.č.544/1 (pás zeleně za obchody pana Durčáka) o výměře cca 100 m2 v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu 900,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření. Pan Durčák by chtěl na své nemovitosti provést nástavbu o cca 1,8 m a zřídit v budově ordinace, což může být prezentováno jako přínos pro lidi. Proč jsme tedy jako zastupitelky byly proti?

Již v roce 2013 obyvatelé okolních domů vyjadřovali k zamýšleným stavebním úpravám pana Durčáka záporně (přístavba komplexu směrem k úřadu) a nyní se měl komplex ještě „rozrůst“?

Šlo nám také o zeleň, o stromy, které zde rostou dlouhá léta a které by vzaly za své. Lidé by v tomto koridoru přišli o zbytek „svého klidu“ na poměrně využívané části města, ubylo by plochy pro chůzi, byla by zrušena letní zahrádka a rozrostly se betonové plochy. V „betonové džungli“ by se začala pohybovat auta, neboť se záměrem pana Durčáka na zřízení ordinací souvisí také nutnost vytvoření stání pro auta. Pan Durčák by je rád zřídil, ale kde? Město samo stále hledá další místa pro parkování aut a nemůže je najít.

Město Orlová žádost na odkup pozemku nechalo posoudit všemi dotčenými odbory, z nichž dva odbory – dopravy a životního prostředí vydaly stanovisko zamítavé.  Je s podivem, že někteří zastupitelé práci úředníků nevěří, protože jejich stanovisko a doporučení zcela ignorovali.

Část zastupitelů se rozhodla vehementně nejen odkup pozemku, ale i zamýšlenou nástavbu, prosazovat. Zastupitelky „VO“ pro výše uvedené důvody pro prodej pozemku pochopení neměly. Pokud máte zájem o více informací, přečtěte si materiál uvedený pod bodem 2.7. z 26. zasedání ZM ze dne 19. 2. 2018 včetně hlasování zastupitelů nebo nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu
kubalova.vo@seznam.cz