Vzdělání:

VŠ Ostravská univerzita, pedagogická fakulta – obor speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol

Praxe: 

Učitelka a ředitelka mateřské školy, speciální pedagog, ředitelka domova pro seniory

Současné povolání:

ředitelka domova pro seniory – Dům seniorů „POHODA“, o.p.s.

Zkušenosti z komunální politiky: 

  • zastupitelka města Orlová
  • členka řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Orlová,
  • vedoucí pracovní skupiny Senioři v programu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Orlová,
  • členka Osadního výboru Výhoda
  • oddávající po svatebních obřadech

Komentář:

Vykonávám funkci předsedkyně politického hnutí „Volím Orlovou“. Do komunální politiky jsem aktivně vstoupila po volbách v roce 2010 a dvě funkční období jsem zastupitelkou. Za poslední volební období práce v ZM jsem se přesvědčila, že nelze věci ve městě měnit k lepšímu, když vázne komunikace mezi zastupiteli, když je neochota poslouchat hlasy občanů, když se vytvářejí kliky, jejichž členové vystupují arogantně, když se říkají polopravdy, když je na radnici chaos. Chci zásadním způsobem změnit komunikaci mezi vedením úřadu a zaměstnanci, mezi vedením radnice, zastupiteli a veřejností.  V rámci osadního výboru jsme prosadili opravy některých místních komunikací, aktivně jsem se podílela na tvorbě nového Střednědobého  plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit ve městě Orlová a správním obvodu na období 2019-2021. Chci se podílet na řešení dostavby náměstí, řešení problematiky koupaliště, zavedení bezdoplatkových zón, chci, aby strážníci MP vykonávali práci v ulicích mezi občany. Budu šťastná, když se podaří změnit obraz našeho města k lepšímu, když se ve větší míře rozvine výstavba rodinných domů a lidé budou přesvědčeni, že stojí za to v Orlové žít.  Orlová má svou historii, současnost a věřím, že ji čeká i zajímavá budoucnost. Jsem připravena se na změnách v Orlové aktivně podílet.