kubalovaNaděžda Kubalová – proč kandiduji

Protože vím, že práci, kterou jsem začala pro orlovské spoluobčany aktivně před čtyřmi léty vykonávat, jsem nestihla dokončit. Chci změnit věci v Orlové k lepšímu, ale kladného výsledku nelze dosáhnout mávnutím kouzelného proutku. Vím, že nikdy nebude nic dokonalé. O co chci usilovat v nadcházejícím volebním období?

O to, abychom měli v Orlové rekonstruované náměstí, kam by se vrátil „život města“, abychom zdárně dokončili kanalizaci, k jejímuž průběhu se váže tolik problémů, abychom alespoň částečně vyřešili parkování ve městě, aby zdravotnictví a sociální služby byly dosažitelné pro naše občany v rámci města a ne mimo ně, aby na úřadě proběhl forenzní audit, aby se smysluplně investovaly peníze ….

Myslím si, že chci to, co všichni Orlované. Dobře fungující město se spokojenými občany, mezi kterými nebude arogantní chování. Ke změně komunální politiky ve městě přispěje skutečnost, že většina z nás začne projevovat zájem o věci veřejné. Pokud budu zvolena do zastupitelstva města, budu vaše zájmy hájit a prosazovat.

 

Vzdělání

  • VŠ Ostravská univerzita, pedagogická fakulta

Praxe

  • učitelka a ředitelka mateřské školy
  • zřizovatelka a ředitelka soukromé mateřské školy
  • zřizovatelka a ředitelka domova pro seniory

Současné povolání

Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s. – ředitelka domova

Zkušenosti z komunální politiky

  • členka Zastupitelstva města Orlová od roku 2010
  • členka řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Orlová
  • vedoucí pracovní skupiny Senioři v programu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Orlová
  • členka osadního výboru Výhoda