barosova Proč jsem se stala kandidátem hnutí Volím Orlovou  

Kandidátkou hnutí Volím Orlovou jsem se stala proto, že znám nejen jeho členy, ale i sympatizanty.

Vím, že to jsou lidé, kteří chtějí pro své město jen to nejlepší.

Jejich cílem je vytvořit z Orlové moderní město, ve kterém jeho obyvatelé budou žít spokojený a plnohodnotný život.

Vzhledem ke své bývalé profesi a současnému věku je mi velmi blízká tematika života seniorů. Znám nejen jejich radosti, ale i starosti, vím, co je těší,  co se jim v našem městě líbí, s čím jsou spokojeni, ale také čeho se jim nedostává, co  by se mělo zlepšit.

Právě v této oblasti bych se chtěla v případě svého zvolení plně angažovat.

Svou prací chci pomoci našemu městu a jeho občanům, proto kandiduji.