Co je třeba v Orlové udělat v letech 2014-18 a na čem bych se chtěl podílet ?

- vybudování nového náměstí s podzemními garážemi a budovou s prostorami pro podnikatele (kavárna city, knihkupectví), levnými městskými byty, kašnou, dlažbou atd.

- zprovoznění areálu letního koupaliště, do doby jeho rekonstrukce pak zajistit Orlovanům autobusové speciály za symbolickou cenu na koupaliště do Havířova a na štěrkovnu do Hlučína

- zachování dostupné zdravotní péče v naší orlovské nemocnici (Orlované celkem třemi peticemi s více jak 10.000 podpisy k tomu přispěli, to byla síla – vzpomínáte ?)

- opravení chodníků a místních komunikací, zřízení nových parkovacích míst

- dokončení kanalizace

- řešení nepřizpůsobivých občanů-kriminality, drog, ubytoven

- podpoře podnikání a projektů pro zvýšení zaměstnanosti – alfa a omega budoucnosti města

- nekompromisního boje za lepší ovzduší – již brzy zase přijde podzim a zima a s ní inverze

- zajištění transparentnosti činnosti a hospodaření města – vše na web stránky města (výrazně jsme se podíleli na odvolání starého vedení SMO a rady města a zamezili dalšímu tunelování SMO (fin. ztráta 35 mil. -šetří policie, škody se soudně vymáhají), resp. též města (defraudace 5 mil., kauza skončila již odsouzením pachatele, a jiné)

- fungování samosprávné demokracie – zvýšit účast lidí na chodu města, konání zastupitelstva města v odpoledních hodinách a v neúřední dny, základní otázky problémy města řešit místními referendy

- optimalizaci činnosti SMO a dosažení nižší ceny tepla a odpadů, zamezení ztrátovosti hotelu Sport atd.

- vybudování odpočinkové zóny Zimovůdka-spojení sídliště se starou Orlovou, dotační peníze cca Kč 100 mil. jsou již alokovány

- renovaci lesoparku. např. renovace letního kina se letos již úspěšně provedla

- vybudování chráněné dílny pro postižené občany

- podpoře kultury, po výstavbě náměstí provozovat na něm přes léto pravidelné kulturní akce koncerty atd.

- podpoře mládeže ve sportu, zároveň učinit vše pro zachování III.ligy ve fotbale a návratu II. ligy hokeje, podpora úspěšným klubům v tenisu, stolním tenisu, šachu a dalším, podpora akcím typu zdravé město, plavecká soutěž měst

- zajištění služeb pro pejskaře – sáčky, plochy pro výběh, psí hřbitov

- a řada dalších akcí

Co je třeba pro splnění uvedeného udělat ? Přijít k volbám a volit lidi, o nichž si myslíte, že jsou zkušení, odborně zdatní a též mají elán a chuť uvedené realizovat do života.

A to přece stojí za to, nebo ne ?

Všechny zdraví

 

JUDr. Kocur Petr